Biz Kimiz?

HÜR İLAHİYATÇILAR KULÜ

HÜR İLAHİYATÇILAR TOPLULUĞU

Ankara Üniversitesi
Hür İlahiyatçılar Topluluğu

ÖZGÜRLÜK  BİLGİNİN DORUKLARINDA BİZLERİ BEKLİYOR!

     Bu gün İslam’la Müslümanların maalesef birbirinden ayrıldığı gözlerimiz önünde serili dururken, artık bu acı gerçekle yüzleşmekten kaçmamalıyız. Din yalnızca ritüellerden ve bireysellikten ibaret değildir, bunun aksine bir uygarlık bir medeniyet yaratma  iddiasında olmak zorundadır. Bu gün İslamiyet’in İnsanlığa hitap edebilmesi için; dinin  “din-i hayat” gibi hayatın herhangi bir bölümü yerine hayatın ta kendisi haline gelmesi gerekmektedir. İslam’ı yeni zaman göre yeniden anlama zorunluluğu bizi İslam’la bilgiyi tekrar bir araya getirmeye yöneltmelidir.
Topluluğumuz, insanın özgürlüğüne ve toplam iyiliğine doğru atılan küçük bir adımdır. Bu özgürlüğün; anma değil, anlamayla; Nakille değil akılla; mahkûm olmak la değil hâkim olmakla, gerçekleşeceği kanaatindeyiz.
Topluluk olarak, Sosyal adaletsizliğin dinle meşrulaştırılmasına duyulan tepkiyi dile getirmek, bilgi temelli din algısına duyulan ihtiyacı gözler önüne serebilmek, afyon olan, köleleştiren din yerine özgürleştiren sorumlulaştıran dine yönelmenin önemini gündeme getirmek istiyoruz.
İlahiyat fakültesi  öğrencileri olarak  üzerimizdeki bu muazzam sorumluluğun ve neye varis olduğumuzun farkına varmalıyız. Bizler İslam’ın temelini attığı bu bilgi ve özgürlük temelli medeniyetinin  işçileri, bu davanın taşıyıcılarıyız, artık uyanmalıyız ve uyandırmalıyız,  bu işi biz çözeceğiz!
Bu topluluk; bilgi kökenli- akıl yöntemli bir mücadeleye dayanışma çağrısıdır.

Gayret Bizden Yardım Allah’tan…

‘’Andolsun ki, Allah’a yardım edene, kuşkusuz  O da yardım eder.”( 22/40)